Informatīvā bāze

Starptautiskie dokumenti Informatīvās bāzes sadaļā "Starptautiskie dokumenti" ir iespējams iepazīties ar  spēkā esošiem, Latvijas Republikai saitstošiem starptautiskiem dokumetiem, kuri nosaka cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vienlīdzīgas iespējas.
Politikas plānošanas dokumenti Sadaļā "Politikas plānošanas dokumenti" iespējams iepazīties ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem, īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanas dokumentiem, kuri ir nozīmīgi cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem neatkarīgas dzīves veicināšanai.
LR Likumi Sadaļā apkopoti likumi, kuri nosaka cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem tiesību realizāciju.
MK noteikumi Šai sadaļā ir apkopoti LR Ministru kabineta noteikumi, kuri nodrošina ar invaliditātes jautājumiem saistīto likumu īstenošanu ikdienas dzīvē. 
Šī „e-Līdzdalības platforma” ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” ietvaros. Par „e-Līdzdalības platformas” saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
© 2013 Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi. Visas tiesības paturētas. »