lat eng rus
Trešdiena, 17. augusts, vārda dienas svin: Vinets, Oļegs

 

Par mumsAktualitātes
Kontakti
Iespējas
Ziedot
Neatkarīga dzīve
Projekti
Darbība EASPD
IB-Behindertenhilfe
ECC sertifikāts
Informatīvie resursi
Grupu dzīvokļi
Dienas centrs
SVEČU DARBNĪCA
Pārejas posms
Fotogalerija
Privātuma politika
Ieeja biedriem:
 

Diskusija par deinstitucionalizāciju ar eksperti no ASV

2018.gada 9.februārī LKNDz valdes locekļi T.Vahļina un I.Šķestere piedalījās LR Tiesībsarga sadarbībā ar Amerikas Savienoto valstu vēstniecību Latvijā rīkotajā diskusijā par deinstitucionalizāciju, kurā uzstājas eksperte no ASV Viviana Ngoa (Viviane Ngwa). Diskusijā piedalījās vairākas Latvijas nevalstiskās organizācijas.


 
»lasīt vairāk

Dalība Sociālo pakalpojumu attīstības padomē

Biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" valdes priekšsēdētāja 2018.gada 12.janvārī piedalījās kārtējā Sociālo pakalpojumu attīstības padoms sēdē. Sēdē tika apspriesta deinstitucionalizācijas plānu izstrādes gaita un kavēšanās iemesli, kas var būtiski ietekmēt deinstitucionalizācijas procesa kvalitatīvu norisi. Sēdes laikā I.Šķestere vērsa uzmanību uz situāciju, ka plānotā publicitātes kampaņa netiek īstenota un aicināja izmantot resoru iekšējos resursus, lai veiktu skaidrojošo darbu, īpaši ņemot vērā, ka jau šobrīd skaidrojošais darbs ir ļoti novēlots.

LKNDz gada pilnsapulce

2018.gada 13.janvārī notika "Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi" pilnsapulce, kurā atskatījāmies uz gada laikā paveikto un apstiprinājām biedrības gada pārskatu. Šis ir bijis biedrībai nozīmīgs un ļoti darbīgs gads, kas ir nesis arī lielus plānus un izaicinājumus nākamajam gadam. Lai mums visiem kopā izdodas paveikt iecerēto!
 

Dalība starptautiskā konferencē par ilgspējīgas attīstības mērķiem

26. un 27. oktobrī biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšēdētāja Inga Šķestere piedalījās Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti asociācijas konferencē Podgoricē, Melnkalnē. Konference pulcēja daudzu Eiropas valstu pārstāvjus, lai spriestu:

- Kā nodrošināt atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem?

- Kā ilgtspējīga attīstība varētu pilnībā ietvert indivīdu un sabiedrības vajadzības?

- Kāda ir ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu loma iekļaujošu un atbalstošu pašvaldību veidošanā?

Konferences dalībnieki uzsvēra, ka tikai iekļaujoša sabiedrība ir ilgtspējīga. Tas nozīmē, ka ilgtspējīga sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā neviens cilvēks nepaliek ārpus sabiedrībā balstītas atbalsta sitēmas. 

 

LKNDz alternatīvais ziņojums par ANO Konvencijas īstenošanu atspoguļojas ANO rekomendācijās

Latvija no Apvienoto Nāciju Organizācijas ir saņēmusi rekomendācijas par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu. Latvijas ziņojums par konvencijas ieviešanu tika izskatīts augusta beigās. Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” bija viena no organizācijām, kura iesniedza ANO alternatīvo ziņojumu par to, kā mēs redzam Konvencijas īstenošanu Latvijā, kādus riskus un izaicinājumus saskatām. Ar gandarījumu varam secināt, ka mūsu redzējums ir iekļauts ANO izstrādātajās rekomendācijās.


 
»lasīt vairāk

Dalība Bērnu lietu sadarbības padomē

Ņemot vērā biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ieguldījumu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem interešu aizstāvība, Labklājības ministrs ir uzaicinājis biedrības valdes priekšsēdētāju I.Šķesteri kļūt par jaunveidojamās Bērnu lietu sadarbības padomes locekli. 16.08.2017. notika pirmā padomes sēde. I.Šķestere sēdē akcentēja bērnu ar funkcionāliem traucējumiem tiesības augt ģimeniskā vidē, kurā ir nodrošināti bērna attīstībai labvēlīgi apstākļi un uzsvēra institucionālās vides negatīvo ietekmi uz bērnu ar funkcionāliem traucējumiem attīstību.


 
»lasīt vairāk

LKNDz pozīcija par Ministru Kabineta noteikumu projektu

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” (turpmāk tekstā – LKNDz) iepazīstoties ar LR Ministru Kabineta noteikumu “Sociālās aprūpes pakalpojumu noteikumi” projektu  (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432637), ir konstatējusi būtiskas minētā dokumenta satura pretrunas ar starptautiski pieņemtajām cilvēku ar invaliditāti tiesībām.  

Kaut arī dokumenta projekta anotācijā ir atsauce uz ANO “Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām” 19.pantu, kas nosaka, ka personām ar invaliditāti, vienlīdzīgi ar citiem cilvēkiem ir iespējas izvēlēties dzīvesvietu un to, kur un ar ko tās dzīvo un, ka tām neliek dzīvot kādos noteiktos apstākļos, tomēr uzskatām, ka visa noteikumu būtība ir pretrunā ar minēto Konvencijas uzstādījumu. 

Aicinām iepazīties ar biedrības izstrādāto pozīciju par minētajiem MK noteikumiem. Pozīcija ir pieejama sadaļā "Informatīvie resursi".

Tikšanās ar LR Labklājības ministrijas valsts sekretāru

21.06.2017. biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” (LKNDz) valdes locekļi pēc biedrības iniciatīvas tikās ar LR Labklājības ministrijas valsts sekretāru. Tikšanās laikā LKNDz aktualizēja ar deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu saistītus jautājumus. LKNDz uzsvēra vairākus  biedrības un tās dalīborganizāciju identificētus  riskus, īpaši uzsverot to ietekmi uz cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vienlīdzīgām iespējām dzīvot sabiedrībā. LKNDz valde informēja klātesošos par jaunākajām pasaules un Eiropas tendencēm sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībā un vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju nodrošināšanā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Plašāka informācija LKNDz dalīborganizācijām un citām ieinteresētajām organizācijām par tikšanos, tās gaitu un saturu būs pieejama LKNDz tikšanās reizē 7.jūlijā, Siguldā. Dalību tikšanās reizē var pieteikt elektroniski, rakstot uz e-pastu: inga.skestere@lkndz.lv .


 

Dalība LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē

Pēc LR Saeimas Cilvēktiesību  un sabiedrisko lietu komisijas uzaicinājuma, biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere 21.06.2017. piedalījās LR Saeimas Cilvēktiesību  un sabiedrisko lietu komisijas sēdē, kurā tika skatīts likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"(Nr. 818/Lp12) pirms 2. lasījuma.  


 

Dalība diskusijā „Novērst vardarbību pret bērniem – kā īstenot labu un koordinētu sadarbību?”

„Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” 30.05.2017. piedalījās augsta līmeņa politikas veidotāju diskusijā „Novērst vardarbību pret bērniem – kā īstenot labu un koordinētu sadarbību?”, kas notika Saeimā un pulcēja dažādu jomu un nozaru, nacionālos un starptautiskos ekspertus. Diskusija atklāja LR Labklājības ministrs J.Reirs.  Diskusijas laikā prezentācijas sniedza gan Pasaules Veselības Organizācijas eksperti, gan Latvijas eksperti. LKNDz pievienojas viedoklim, ka vardarbības pret bērniem  primārais ir prevencijas darbs un atbalsta sniegšana ar sistemātisku pieeju vecāku prasmju veicināšanai.


 
 
E-līdzdalības platforma
Sociālie pakalpojumi
Anketa sociālo pakalpojumu izvērtējumam
Nejaušs foto
AktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaSākumsSākumsSākumsSākumsCēsis 2011Cēsis 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Sigulda 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Kapacitātes stiprināšanaDzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģijaNPBCWRNPBCWRNPBCWRNPBCWRSVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCANEWSCATNEWSCAT
Jautājums:
Kāds ir Tavs viedoklis par valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu?
Atbildēt!
 
Šī mājas lapa ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde MB Studija. »