lat eng rus
Trešdiena, 17. augusts, vārda dienas svin: Vinets, Oļegs

 

Par mumsAktualitātes
Kontakti
Iespējas
Ziedot
Neatkarīga dzīve
Projekti
Darbība EASPD
IB-Behindertenhilfe
ECC sertifikāts
Informatīvie resursi
Grupu dzīvokļi
Dienas centrs
SVEČU DARBNĪCA
Pārejas posms
Fotogalerija
Privātuma politika
Ieeja biedriem:
 

Polijas kolēģu vizīte

2016.gada 24.augustā LKNDz pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros uzņēma kolēģus no Polijas. Vizīte tika organizēta sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Vizītes laikā Polijas kolēģiem bija iespēja iepazīt biedrības ikdienas darbu, kā arī biedrības sniegtos sociālos pakalpojumus.
 

Sveicam LKNDz jauno dalīborganizāciju!

Biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" biedru rindas 2016.gada augustā ir kuplinājusi biedrība "Eņģeļi ar mums". Sveicam!!!! Lai mums visiem kopā izdodas paveikt iecerēto!
 

Pieredzes apmaiņas rezultāts – jauns dienas aprūpes centrs Jelgavā. Apsveicam!

Pirms vairāk nekā gada LKNDz Dienas aprūpes centra pakalpojumu apmeklēja bērnu un jauniešu ar attīstības traucējumiem vecāku grupa no Jelgavas. Vizītes laikā vecāki guva pārliecību par nepieciešamību attīstīt Jelgavā dienas aprūpes centru cilvēkiem ar smagiem attīstības traucējumiem attīstībai. LKNDz vairākkārt ir sniegusi metodisko atbalstu Jelgavas sociālā darba speciālistiem, daloties ar informāciju par pakalpojuma attīstības specifiskiem jautājumiem, kā arī LKNDz ikdienas darbā izmantotajām metodiskajām pieejām. 12.08.2016 LKNDz Dienas centru apmeklēja jaunā Jelgavas dienas centra potenciālo darbinieku komanda, lai vēlreiz iedziļinātos praktiskās darba metodēs, kuras jau septembra mēnesī Jelgavnieki varēs īstenot savā dienas centrā. Apsveicam Jelgavas vecākus, kā arī novēlam darba prieku un nerimstošu vēlmi pilnveidot pakalpojumu jaunā dienas centra darbiniekiem!


 

Turpinām konsultēt pašvaldības par DI procesu un sociāliem pakalpojumiem

Valstī ir uzsākts Deinstitucionalizācijas process un ar ESF finansējumu turpmākos gados pašvaldībām būs iespēja attīstīt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tomēr daudzām pašvaldībām trūkst zināšanu un izpratnes gan par mērķa grupu, gan iespējamo pakalpojumu spektru un saturu. LKNDz savu iespēju robežās sniedz konsultatīvo  atbalstu pašvaldībām. 11.08.2016. Ropažu novada pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar biedrības nodrošinātajiem dienas nodarbinātības centra un grupu dzīvokļu pakalpojumiem un gūt informāciju par pakalpojumu attīstības dažādiem aspektiem.  


 

LKNDz tikšanās ar Labklājības ministru J.Reira k-gu

10.08.2016. LKNDz valde tikās ar LR Labklājības ministru J.Reira k-gu. Tikšanās laikā biedrība iepazīstināja ministra k-gu ar savu darbību, kā arī pārrunāja aktuālus cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem interešu aizstāvības aspektus, īpašu uzmanību vēršot uz tiesībām dzīvot sabiedrībā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem kvalitāti un uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. Tikšanās noslēgumā puses vienojās par turpmāku aktīvu un profesionālu sadarbību.


 

LKNDz sadarbībā ar Labklājības ministriju organizē pieredzes apmaiņas vizīti

29.jūlijā Rīgā pieredzes apmaiņas vizītē biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”   dienas aprūpes centrā cilvēkiem ar smagiem un dziļiem garīga rakstura traucējumiem viesojās Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils novada domes pārstāvji, lai kopā ar Labklājības ministrijas speciālistiem apmeklētu sabiedrībā balstīto pakalpojumu labās prakses piemērus. Vizīte tika organizēta LM vadītā deinstitucionalizācijas projekta ietvaros un tās mērķis bija Daugavpils novada pašvaldības pārstāvjiem palīdzēt smelties idejas sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībā, kā arī veicināt pašvaldības pārstāvju izpratni par sabiedrībā balstītu pakalpojumu mērķiem un cilvēku tiesībām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā, neskatoties uz funkcionālo traucējumu veidu un smaguma pakāpi.


 
»lasīt vairāk

Dzīves kvalitāte un sociālie pakalpojumi

16.06.2016 biedrības valdes priekšsēdētāja I.Šķestere pēc Eiropas Pakalpojumu sniedzēju cilvēkiem ar invaliditāti asociācijas (EASPD) uzaicinājuma piedalījās EASPD un Ungārijas Cilvēkresursu ministrijas organizētā konferencē “New dimensions in social protection towards community based living”. Konferences pamattēma bija sociālās jomas pētījums par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem dzīves kvalitāti dažādos sociālos pakalpojumos, kā arī ģimenes vidē. Konferenci papildināja vairāki saistīti pasākumi – pieredzes apmaiņas vizītes dažādās Ungārijas nevalstiskās organizācijās un sociālos pakalpojumos, kā arī EASPD patstāvīgās komitejas par iekļaujošu dzīvi, kurā aktīvi darbojas arī biedriba “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, stratēģiskā tikšanās reize.


 

Uzņemam ciemos Cēsu novada Sociālo dienestu

7. jūnijā biedrību "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"apmeklēja Cēsu novada Sociālā dienesta pārstāvji, lai iepazītos ar biedrības sniegtiem Dienas aprūpes centra pakalpojumiem cilvēkiem ar smagiem un dziļiem garīga rakstura, kā arī kompleksiem funkcionāliem traucējumiem. Viesiem tika dota iespēja gūt ieskatu inovatīvās darba metodēs, kuras biedrība izmanto ikdienas darbā, kā arī bija iespēja iepazīt nodarbinātības aktivitātes sveču darbnīcā, kuras tiek piedāvātas dienas aprūpes centra klientiem. Tikšanās laikā puses vienojās par turpmāko sadarbību atbalsta sniegšanā ģimenēm, kuras ikdienā rūpējas par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 

Tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi

30.maijā biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci veselības un sociālajos jautājumos I.Rudzītes k-dzi. Tikšanās laikā LKNDz iepazīstināja ar biedrības sniegto Dienas aprūpes centra pakalpojumu cilvēkiem ar smagiem un dziļiem garīga rakstura traucējumiem un aktuālākajām ikdienas darbā izmantotajām inovatīvajām metodēm. Puses pārrunāja aktuālākos ar deinstitucionalizācijas procesu saistītos jautājumus, kā arī turpmākās sadarbības iespējas.


 

LKNDz labās prakses prezentācija Rīgas pašvaldības sociālās sistēmas darbinieku konferencē

Atsaucoties uz Rīgas Domes Labklājības departamenta aicinājumam, biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja I.Šķestere 27. maijā piedalījās Rīgas pašvaldības sociālās sistēmas darbinieku konferencē “Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes” ar prezentāciju „Jauns Dienas aprūpes centra pakalpojums cilvēkiem ar smagiem un dziļiem garīga rakstura, kā arī kompleksiem funkcionāliem traucējumiem – darba metodes, taktika un izaicinājumi”. Konferencē piedalījās vairāk kā 430 dalībnieki no 18 Latvijas pilsētām. Prezentācijas laikā tika uzvērts, ka dienas aprūpes centra galvenais uzsvars ir uz klientu spēju attīstību un jēgpilnu ikdienas aktivitāšu nodrošināšanu klientiem.
 
 
E-līdzdalības platforma
Sociālie pakalpojumi
Anketa sociālo pakalpojumu izvērtējumam
Nejaušs foto
AktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaSākumsSākumsSākumsSākumsCēsis 2011Cēsis 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Sigulda 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Kapacitātes stiprināšanaDzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģijaNPBCWRNPBCWRNPBCWRNPBCWRSVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCANEWSCATNEWSCAT
Jautājums:
Kāds ir Tavs viedoklis par valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu?
Atbildēt!
 
Šī mājas lapa ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde MB Studija. »