lat eng rus
Trešdiena, 17. augusts, vārda dienas svin: Vinets, Oļegs

 

Par mumsAktualitātes
Kontakti
Iespējas
Ziedot
Neatkarīga dzīve
Projekti
Darbība EASPD
IB-Behindertenhilfe
ECC sertifikāts
Informatīvie resursi
Grupu dzīvokļi
Dienas centrs
SVEČU DARBNĪCA
Pārejas posms
Fotogalerija
Privātuma politika
Ieeja biedriem:
 

LKNDz un RD Labklājības departamenta delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte Vācijā

No 2016.gada 16. līdz 20.maijam biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” un Rīgas Domes Labklājības departamenta pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja LKNDz sadarbības organizāciju IB-Behindertenhilfe Vācijā. Vizītes laikā tās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar mājokļa nodrošinājuma un nodarbinātības pakalpojumiem cilvēkiem ar dažāda smaguma pakāpju intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām, kā arī gūt informāciju par pakalpojuma organizatoriskajiem aspektiem un finansējuma modeļiem. vizītes laikā Latvijas delegācijai bija iespēja tikties ar organizācijas IB-Behindertenhilfe vadošajiem darbiniekiem.


 
»lasīt vairāk

Biedrības viedoklis par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par asistentu pakalpojumu

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ir iepazinusies ar Valsts kontroles lietderības revīzijas ziņojumu „Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāte”. Pilnībā atzīstot nepieciešamību izvērtēt pakalpojuma nodrošināšanas efektivitāti, vēlamies vērst uzmanību uz vairākiem revīzijas ziņojumā ietvertajiem aspektiem. Vēlamies uzsvērt ģimeņu, kuras ikdienā rūpējas par cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem lielo ieguldījumu, lai nodrošinātu iespējami labāku dzīves kvalitāti saviem tuviniekiem apstākļos, kad nav pieejams pietiekams pakalpojumu klāsts un apjoms. Vienlaikus uzskatam, ka izmaiņas asistenta pakalpojuma nodrošinājumā var veikt tad, ja ir nodrošināta kvalitatīva alternatīva.  Aicinām iepazīties ar biedrības viedokli.


 

Tikšanās ar Labklājības ministrijas Valsts sekretāri I.Jaunzemes k-dzi

12.04.2016. LKNDz un citas cilvēku ar invaliditāti intereses aizstāvošās organizācijas tikās ar Labklājības ministrijas Valsts sekretāri I.Jaunzemes k-dzi, lai apspriestu plānoto komunikācijas stratēģijas īstenošanu saistībā ar valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. LKNDz pārstāvji apliecināja gatavību iesaistīties plānotajās aktivitātēs, vienlaikus uzsverot, ka sabiedrības attieksmes maiņu var panākt ar ilgstošu un regulāru darbu, bet kampaņa var dot vairāk informatīvu pienesumu.


 
»lasīt vairāk

Nodrošinām prakses iespējas sociālās jomas studentiem no Vācijas

No 18.marta līdz 08.aprīlim biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” nodrošināja prakses vietas 4 sociālā darba studentēm no Vācijas. Prakse tika īstenotas biedrības Dienas aprūpes centrā cilvēkiem ar smagiem un dziļiem garīga rakstura traucējumiem un tika organizēta sadarbībā ar Robert-Kuemmert-Akademie. Prakses laikā Vācijas studentēm bija iespēja iepazīt uz habilitāciju vērsta  pakalpojuma cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem izmantotās darba metodes. Vācijas studentes īpaši atzinīgi novērtēja  uz klientu kognitīvo attīstību vērstās darba metodes, kā arī nodarbinātības prasmju attīstību klientiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem dienas centra sveču darbnīcā. Prakses noslēgumā, veicot tās izvērtēšanu, gan no praktikantu, gan prakses vadītāju puses tika dots augstākais novērtējums.


 

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcas “Atelpas brīža” pakalpojuma speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Gaiļezera novietnē ir atklātas jaunas telpas bērniem ar īpašām vajadzībām, kurās tiek sniegts pakalpojums “Atelpas brīdis”. 10.03.2016. biedrībā “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pieredzes apmaiņas vizītē viesojās “Atelpas brīža” pakalpojuma speciālisti, lai iepazītu LKNDz pieredzi sociālo pakalpojuma nodrošināšanā cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura un kompleksiem funkcionāliem traucējumiem. LKNDz speciālisti iepazīstināja viesus ar ikdienas darbā izmantotajām metodēm un pakalpojuma struktūru.


 

Uppsalas (Zviedrija) universitātes un organizācijas “Star of Hope International” pārstāvju vizīte

4.03.2016. biedrībā “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” viesojās Margareta Jennische, Upsalas (Zviedrija) universitātes profesore logopēdijas jomā, eksperts Bliss simbolu valodas lietošanā un organizācijas “Star of Hope International” viceprezidente Inger Lilja, kura biedrības speciālistiem regulāri sniedz nozīmīgu metodisko atbalstu. Viesi iepazinās ar biedrības sniegto Dienas aprūpes centra pakalpojumu un apsprieda turpmākās sadarbības iespējas ar biedrību.


 
»lasīt vairāk

Norvēģijas zinātņu un tehnoloģiju universitātes pārstāvju vizīte

23.02.2016. biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros uzņēma Norvēģijas zinātņu un tehnoloģiju universitātes mācībspēkus MSc OT Reidun Skar un MSc Nina Christtin Lyso, kā arī  Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes dekāni Signi Tomsoni. Biedrības valdes priekšsēdētāja I.Šķestere un biedrības  ergoterapeite Dita Rituma iepazīstināja viesus ar biedrības sniegto Dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar dziļiem garīga rakstura traucējumiem.


 
»lasīt vairāk

Dalība kārtējā Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē

"Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi"  valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere piedalījās kārtējā (šogad pirmajā)  Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē. Sociālo pakalpojumu attīstības padome ir noteikta kā Deinstitucionalizācijas procesu uzraugošā institūcija. Sanāksmē tika sniegta vispārīga informācija par deinstitucionalizācijas procesu, no kuras var secināt ka ir uzsākts plānošanas proces. Sēdes laikā tika vairākkārt uzsvērts, ka Deinstitucionalizācijas process ir neatgriezenisks, tomēr joprojām tiek uzskatīts, ka deinstitucionalizācija var būt divvirzienu process - cilvēki var joprojām tikt ievietoti institucionālā aprūpē. Diemžēl šāds uzstādījums ir pretrunā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. LKNDz uzskata, ka veiksmīgai procesa nodrošināšanai ir liela uzmanība jāpievērš tieši pakalpojumu saturam un kvalitātei.

Prakse LKNDz - iespēja gūt jaunu skatījumu uz ierastām lietām

"Latvijas Kustībā par neatkarīgu dzīvi" bieži viesi ir dažādu jomu studenti un akadēmiskais personāls. LKNDz Dienas nodarbinātības (aprūpes) centrs ir lieliska vieta, kur apgūt jaunas un inovatīvas metodes atbalsta sniegšanai cilvēkiem, kuriem ir smagi un kompleksi funkcionāli traucējumi. 2016.gada februārī šī lieliskā iespēja ir dota četriem Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes ergoterapijas specialitātes studentiem. Savukārt martā priecāsimies mācību praksē uzņemt Vācijas sociālā darba augstskolas studentus. 

LKNDz Dienas aprūpes centru darba vizītē apmeklē Vācijas organizācijas IB-Behindertenhilfe pārstāvji

No 20.01. līdz 22.01. biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” izveidoto un Rīgas pašvaldības un Valsts finansēto Dienas aprūpes centru cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura un kompleksiem funkcionāliem traucējumiem darba vizītē apmeklēs Vācijas organizācijas IB-Behindertenhilfe pārstāvji, lai turpinātu sniegt metodisku atbalstu kvalitatīva dienas aktivitāšu pakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem.


 
»lasīt vairāk
 
E-līdzdalības platforma
Sociālie pakalpojumi
Anketa sociālo pakalpojumu izvērtējumam
Nejaušs foto
AktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaSākumsSākumsSākumsSākumsCēsis 2011Cēsis 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Sigulda 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Kapacitātes stiprināšanaDzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģijaNPBCWRNPBCWRNPBCWRNPBCWRSVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCANEWSCATNEWSCAT
Jautājums:
Kāds ir Tavs viedoklis par valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu?
Atbildēt!
 
Šī mājas lapa ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde MB Studija. »