lat eng rus
Trešdiena, 19. jūnijs, vārda dienas svin: Viktors, Nils

 

Par mumsAktualitātes
Aptaujas
Kontakti
IespējasVakances
Neatkarīga dzīve
Projekti
Darbība EASPD
IB-Behindertenhilfe
ECC sertifikāts
Informatīvie resursi
Grupu dzīvokļi
Dienas centrs
SVEČU DARBNĪCA
Pārejas posms
Fotogalerija
Privātuma politika
Ieeja biedriem:
 

Dalība starptautiskā konferencē par ilgspējīgas attīstības mērķiem

26. un 27. oktobrī biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšēdētāja Inga Šķestere piedalījās Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti asociācijas konferencē Podgoricē, Melnkalnē. Konference pulcēja daudzu Eiropas valstu pārstāvjus, lai spriestu:

- Kā nodrošināt atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem?

- Kā ilgtspējīga attīstība varētu pilnībā ietvert indivīdu un sabiedrības vajadzības?

- Kāda ir ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu loma iekļaujošu un atbalstošu pašvaldību veidošanā?

Konferences dalībnieki uzsvēra, ka tikai iekļaujoša sabiedrība ir ilgtspējīga. Tas nozīmē, ka ilgtspējīga sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā neviens cilvēks nepaliek ārpus sabiedrībā balstītas atbalsta sitēmas. 

 

LKNDz alternatīvais ziņojums par ANO Konvencijas īstenošanu atspoguļojas ANO rekomendācijās

Latvija no Apvienoto Nāciju Organizācijas ir saņēmusi rekomendācijas par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu. Latvijas ziņojums par konvencijas ieviešanu tika izskatīts augusta beigās. Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” bija viena no organizācijām, kura iesniedza ANO alternatīvo ziņojumu par to, kā mēs redzam Konvencijas īstenošanu Latvijā, kādus riskus un izaicinājumus saskatām. Ar gandarījumu varam secināt, ka mūsu redzējums ir iekļauts ANO izstrādātajās rekomendācijās.


 
»lasīt vairāk

Dalība Bērnu lietu sadarbības padomē

Ņemot vērā biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ieguldījumu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem interešu aizstāvība, Labklājības ministrs ir uzaicinājis biedrības valdes priekšsēdētāju I.Šķesteri kļūt par jaunveidojamās Bērnu lietu sadarbības padomes locekli. 16.08.2017. notika pirmā padomes sēde. I.Šķestere sēdē akcentēja bērnu ar funkcionāliem traucējumiem tiesības augt ģimeniskā vidē, kurā ir nodrošināti bērna attīstībai labvēlīgi apstākļi un uzsvēra institucionālās vides negatīvo ietekmi uz bērnu ar funkcionāliem traucējumiem attīstību.


 
»lasīt vairāk

LKNDz pozīcija par Ministru Kabineta noteikumu projektu

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” (turpmāk tekstā – LKNDz) iepazīstoties ar LR Ministru Kabineta noteikumu “Sociālās aprūpes pakalpojumu noteikumi” projektu  (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432637), ir konstatējusi būtiskas minētā dokumenta satura pretrunas ar starptautiski pieņemtajām cilvēku ar invaliditāti tiesībām.  

Kaut arī dokumenta projekta anotācijā ir atsauce uz ANO “Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām” 19.pantu, kas nosaka, ka personām ar invaliditāti, vienlīdzīgi ar citiem cilvēkiem ir iespējas izvēlēties dzīvesvietu un to, kur un ar ko tās dzīvo un, ka tām neliek dzīvot kādos noteiktos apstākļos, tomēr uzskatām, ka visa noteikumu būtība ir pretrunā ar minēto Konvencijas uzstādījumu. 

Aicinām iepazīties ar biedrības izstrādāto pozīciju par minētajiem MK noteikumiem. Pozīcija ir pieejama sadaļā "Informatīvie resursi".

Tikšanās ar LR Labklājības ministrijas valsts sekretāru

21.06.2017. biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” (LKNDz) valdes locekļi pēc biedrības iniciatīvas tikās ar LR Labklājības ministrijas valsts sekretāru. Tikšanās laikā LKNDz aktualizēja ar deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu saistītus jautājumus. LKNDz uzsvēra vairākus  biedrības un tās dalīborganizāciju identificētus  riskus, īpaši uzsverot to ietekmi uz cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vienlīdzīgām iespējām dzīvot sabiedrībā. LKNDz valde informēja klātesošos par jaunākajām pasaules un Eiropas tendencēm sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībā un vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju nodrošināšanā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Plašāka informācija LKNDz dalīborganizācijām un citām ieinteresētajām organizācijām par tikšanos, tās gaitu un saturu būs pieejama LKNDz tikšanās reizē 7.jūlijā, Siguldā. Dalību tikšanās reizē var pieteikt elektroniski, rakstot uz e-pastu: inga.skestere@lkndz.lv .


 

Dalība LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē

Pēc LR Saeimas Cilvēktiesību  un sabiedrisko lietu komisijas uzaicinājuma, biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere 21.06.2017. piedalījās LR Saeimas Cilvēktiesību  un sabiedrisko lietu komisijas sēdē, kurā tika skatīts likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"(Nr. 818/Lp12) pirms 2. lasījuma.  


 

Dalība diskusijā „Novērst vardarbību pret bērniem – kā īstenot labu un koordinētu sadarbību?”

„Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” 30.05.2017. piedalījās augsta līmeņa politikas veidotāju diskusijā „Novērst vardarbību pret bērniem – kā īstenot labu un koordinētu sadarbību?”, kas notika Saeimā un pulcēja dažādu jomu un nozaru, nacionālos un starptautiskos ekspertus. Diskusija atklāja LR Labklājības ministrs J.Reirs.  Diskusijas laikā prezentācijas sniedza gan Pasaules Veselības Organizācijas eksperti, gan Latvijas eksperti. LKNDz pievienojas viedoklim, ka vardarbības pret bērniem  primārais ir prevencijas darbs un atbalsta sniegšana ar sistemātisku pieeju vecāku prasmju veicināšanai.


 

Diskusija „Šodienas bērni – Latvijas nākamā simtgade”

Atsaucoties uz Latvijas valsts prezidenta un Ivetas Vējones kundzes ielūgumu, biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere 29.05.2017. piedalījās diskusijā „Šodienas bērni – Latvijas nākamā simtgade”.


 

Dalība Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē

26.05.2017. biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere piedalījās kārtējā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē, kuras viens no uzdevumiem ir uzraudzīt deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu valstī. Sēde notika pēc ilgstoša pārtraukuma – iepriekšējā sēde tika sasaukta 2016.gada sākumā. Aktīvā diskusiju gaita sēdes laikā liecina, ka deinstitucionalizācijas procesa īstenošanā Latvijā ir daudz izaicinājumu un problēmu, kuru risināšanai būtu jāpievēršas nekavējoties.  I.Šķestere uzsvēra vairākus aspektus, kas liecina par cilvēku ar invaliditāti intereses aizstāvošo organizāciju pagaidām vēl nepietiekamo iesaisti procesos, kā arī rosināja procesuālus uzlabojumus padomes darbā, lai veicinātu labāku informācijas apriti deinstitucionalizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai.


 

Sniedzam ziņojumu LR Tiesībsargam

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, atsaucoties uz LR Tiesībsarga biroja aicinājumu,  ir izstrādājusi un iesniegusi Tiesībsarga birojam informatīvo ziņojumu par Rīcības plāna deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. – 2020. gadam ieviešanu. Ziņojumā ir aktualizēti problēmjautājumi, kurus biedrība uzskata par riskiem veiksmīgai deinstitucionalizācijas īstenošanai valstī. Informācija ir apzināta sadarbībā ar biedrības dalīborganizācijām, kā arī individuāliem biedrības biedriem. Aicinām biedrības biedrus un citas ieinteresētās puses arī turpmāk sniegt mums informāciju par deinstitucionalizācijas procesa īstenošanas izaicinājumiem un sasniegumiem, lai varam kopīgi sekot līdzi mums visiem nozīmīgajam procesam.  

 
 
E-līdzdalības platforma
Sociālie pakalpojumi
Anketa sociālo pakalpojumu izvērtējumam
Nejaušs foto
AktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaCēsis 2011Cēsis 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Sigulda 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Kapacitātes stiprināšanaDzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģijaNPBCWRNPBCWRNPBCWRNPBCWRSVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCANEWSCATNEWSCAT
Jautājums:
Kāds ir Tavs viedoklis par valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu?
Atbildēt!
 
Šī mājas lapa ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde MB Studija. »