lat eng rus
Trešdiena, 19. jūnijs, vārda dienas svin: Viktors, Nils

 

Par mumsAktualitātes
Aptaujas
Kontakti
IespējasVakances
Neatkarīga dzīve
Projekti
Darbība EASPD
IB-Behindertenhilfe
ECC sertifikāts
Informatīvie resursi
Grupu dzīvokļi
Dienas centrs
SVEČU DARBNĪCA
Pārejas posms
Fotogalerija
Privātuma politika
Ieeja biedriem:
 

Vācijas studentu prakse LKNDz sociālajos pakalpojumos

No 3.aprīļa līdz 28.aprīlim, jau otro gadu pēc kārtas biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” dienas aprūpes centra pakalpojumā cilvēkiem ar smagiem un dziļiem garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināta mācību prakses iespēja sociālā darba studentiem no Vācijas. Prakse tiek organizēta sadarbībā ar Robert-Kuemmert-Akademie. Šogad mācību praksē no Vācijas uz Latviju ir ieradušies trīs studenti. Prakses laikā Vācijas studenti aktīvi iesaistās dienas aprūpes centra darba procesos, gūstot praktiskā darba iemaņas jēgpilnu aktivitāšu nodrošināšanā cilvēkiem ar smagiem un dziļiem funkcionāliem traucējumiem. Studenti ar interesi apgūst biedrības izmantotās metodes gan komunikācijas veicināšanai ar cilvēkiem, kuriem ikdienā ir grūtības sazināties verbāli, gan arī gūst iemaņas, kā ikdienas darbā izmantot un pašiem veidot dažādus, kognitīvās spējas attīstošus uzdevumus cilvēkiem ar dažādu spēju līmeni. Studentiem prakses laikā ir bijusi iespēja apgūt arī praktiskas iemaņas, kā organizēt produktīvas nodarbinātības aktivitātes cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – mūsu dienas centra jaunieši kopā ar Vācijas studentiem ar prieku darbojas dienas centra sveču darbnīcā. Esam gandarīti, ka ne tikai mācāmies no citu valstu pieredzes, kā sniegt mūsdienīgus un cilvēku vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, bet spējam arī dot citu valstu studentiem zināšanas un praktiskā darba iemaņas.  


 

“Disability Leaders of Tomorrow (D-LoT)” mācību seminārs

30.03.2017. vairāk kā desmit nevalstiskās organizācijas tikās biedrībā “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, lai gūtu jaunas un papildinātu esošās zināšanas par cilvēktiesībās balstīto invaliditātes modeli un tā ieviešanu sociālos pakalpojumos cilvēkiem ar invaliditāti saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Semināra laikā organizāciju pārstāvji ne tikai iepazinās ar Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti asociācijas izstrādātajiem mācību modeļiem, bet vienlaikus diskutēja ar cilvēktiesību modeļa ieviešanas Latvijā izaicinājumiem un šķēršļiem, kā arī apsprieda jautājumus saistībā ar deinstitucionalizācijas īstenošanas problēmām.


 

Apsveicam Ziemeļvalstu Ministru Padomes biroju Latvijā ar jaunām telpām!

LKNDz pārstāvji  piedalījās Ziemeļvalstu Ministru Padomes biroja Latvijā jauno telpu atklāšanas pasākumā. Pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar Ziemeļvalstu Ministru Padomes biroja darbību Latvijā, kā arī satikt kolēģus, kuri augstu vērtē Ziemeļvalstu savstarpējo sadarbību.


 

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” iesniegusi ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai alternatīvo ziņojumu

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” iesniegusi ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai alternatīvo ziņojumu par personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti īstenošanu Latvijā. Ziņojumā galvenā uzmanība ir vērsta uz bērnu ar invaliditāti tiesībām, izpratnes par invaliditātes jautājumiem veidošanu sabiedrībā,  cilvēku ar invaliditāti tiesībām dzīvot sabiedrībā un deinstitucionalizācijas aspektiem, izglītības pieejamību, kā arī ANO Konvencijas īstenošanas pārraudzību valstu līmenī.


 

LKNDz sniedz ieguldījumu speciālo izglītības iestāžu pedagogu profesionālā pilnveidē

  Rīgas 5. internātskolas - attīstības centra pedagogu grupa 15.03.2017. apmeklēja LKNDz dienas centru, lai pilnveidotu zināšanas par atbalsta sniegšanas un aktivitāšu organizēšanas metodēm cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, autismu un uzvedības traucējumiem.   Apmeklējama laikā pedagogiem bija iespēja iepazīties ar jēgpilnu ikdienas aktivitāšu plānošanu, uzzināt ko nozīmē ergoterapijas dominējošā loma dienas nodarbinātības pakalpojumā, izzināt sensoro aktivitāšu ietekmi uz pakalpojumu lietotāju emocionālo labsajūtu, kā arī iepazīt  nodarbinātības aktivitātes nodrošināšanas aspektus.

Jāuzsver, ka pedagogiem ir svarīgi iepazīt pakalpojumus, kurus pēc skolas pabeigšanas varētu saņemt šībrīža audzēkņi, lai veiksmīgi spētu gatavot jauniešus ar smagiem attīstības traucējumiem pieauguša cilvēka dzīvei, kā arī informēt audzēkņu vecākus par nākotnes iespējām.

Biedrības gada pilnsapulce

Biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" gada pilnsapulce notiks 2017.gada 14. janvārī plkst 12.00, Imantas 8.līnijā 1 korpuss 3, biedrības Dienas aprūpes centra telpās.
 

Tikšanās ar Tiesībsarga biroja pārstāvjiem

Atsaucoties uz „Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi” iniciatīvu, biedrības valdes locekle Tamāra Vahļina, dalīborganizācijas „Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina un LKNDz valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere tikās ar Tiesībsarga biroja vairāku nodaļu pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus. Tikšanās laikā tika skatīti jautājumi par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kā arī virkne problēmsituāciju saistībā ar valstī notiekošo deinstitucionalizācijas procesu, akcentējot riskus, kas apdraud deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu pēc būtības.

Dalība Tiesībsarga 2016. gada konferencē

14.12.2016. biedrības valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere piedalījās Tiesībsarga ikgadējā konferencē, prezentējot biedrības viedokli par esošo situāciju bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās un medicīniskās rehabilitācijas jomā. Prezentācijas laikā tika uzsvērts sistēmā esošais haoss  un īpaši tika akcentēts agrīnās intervences trūkums Latvijā, kā rezultātā daudzu bērnu funkcionālie traucējumi laika gaitā padziļinās, līdz ar to bērnu un ģimenes dzīves kvalitāte pazeminās. Vienlaikus tika akcentēti habilitācijas procesa pamatprincipi, kuriem jābūt efektīvas habilitācijas/rehabilitācijas sistēmas pamatā.
 

Konference "Izglītības pieejamība"

2016. gada 3.decembrī, Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā, tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēja konferenci „Izglītības pieejamība”, kurā piedalījās arī vairāki biedrības LKNDz biedri un atbalstītāji. Konferences laikā LKNDz biedri aktīvi iesaistījās tematiskās grupas: “Izglītības pieejamība un vecāku pieredze” diskusijās, uzsverot joprojām izteikto  segregatīvo pieeju Latvijas izglītības sistēmā, īpaši attiecībā uz bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Kā neapmierinoša no biedrības tika vērtēta situācija, kur bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem izglītība tiek nodrošināta mājmācības formā. Uzskatām, ka mājmācība bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nav kvalitatīvs, bērnu vajadzībām atbilstošs izglītības pakalpojums!


 

2016.gada 19.oktobrī biedrību "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" pieredzes apmaiņas vizītē apciemoja  Ziemeļvalstu Labklājības un sociālo jautājumu centra darbinieku grupa. Vizīte tika organizēta sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā. Vizītes laikā tika apspriesta sociālās politikas attīstība Latvijā, jautājumi saistībā ar valstī deinstitucionalizācijas procesu un sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību, īpaši akcentējot identificētos procesa riska faktorus. Vizītes dalībnieki ar interesi iepazinās ar biedrības sniegtajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un darba procesā izmantotām inovatīvām metodēm.
 
 
E-līdzdalības platforma
Sociālie pakalpojumi
Anketa sociālo pakalpojumu izvērtējumam
Nejaušs foto
AktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaCēsis 2011Cēsis 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Sigulda 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Kapacitātes stiprināšanaDzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģijaNPBCWRNPBCWRNPBCWRNPBCWRSVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCANEWSCATNEWSCAT
Jautājums:
Kāds ir Tavs viedoklis par valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu?
Atbildēt!
 
Šī mājas lapa ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde MB Studija. »