lat eng rus
Piektdiena, 26. aprīlis, vārda dienas svin: Alīna, Sandris, Rūsiņš

 

Par mumsAktualitātes
Aptaujas
Kontakti
IespējasVakances
Neatkarīga dzīve
Projekti
Darbība EASPD
IB-Behindertenhilfe
ECC sertifikāts
Informatīvie resursi
Grupu dzīvokļi
Dienas centrs
SVEČU DARBNĪCA
Pārejas posms
Fotogalerija
Privātuma politika
Ieeja biedriem:
 

Dzīves kvalitāte un sociālie pakalpojumi

16.06.2016 biedrības valdes priekšsēdētāja I.Šķestere pēc Eiropas Pakalpojumu sniedzēju cilvēkiem ar invaliditāti asociācijas (EASPD) uzaicinājuma piedalījās EASPD un Ungārijas Cilvēkresursu ministrijas organizētā konferencē “New dimensions in social protection towards community based living”. Konferences pamattēma bija sociālās jomas pētījums par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem dzīves kvalitāti dažādos sociālos pakalpojumos, kā arī ģimenes vidē. Konferenci papildināja vairāki saistīti pasākumi – pieredzes apmaiņas vizītes dažādās Ungārijas nevalstiskās organizācijās un sociālos pakalpojumos, kā arī EASPD patstāvīgās komitejas par iekļaujošu dzīvi, kurā aktīvi darbojas arī biedriba “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, stratēģiskā tikšanās reize.


 

Uzņemam ciemos Cēsu novada Sociālo dienestu

7. jūnijā biedrību "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"apmeklēja Cēsu novada Sociālā dienesta pārstāvji, lai iepazītos ar biedrības sniegtiem Dienas aprūpes centra pakalpojumiem cilvēkiem ar smagiem un dziļiem garīga rakstura, kā arī kompleksiem funkcionāliem traucējumiem. Viesiem tika dota iespēja gūt ieskatu inovatīvās darba metodēs, kuras biedrība izmanto ikdienas darbā, kā arī bija iespēja iepazīt nodarbinātības aktivitātes sveču darbnīcā, kuras tiek piedāvātas dienas aprūpes centra klientiem. Tikšanās laikā puses vienojās par turpmāko sadarbību atbalsta sniegšanā ģimenēm, kuras ikdienā rūpējas par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 

Tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi

30.maijā biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci veselības un sociālajos jautājumos I.Rudzītes k-dzi. Tikšanās laikā LKNDz iepazīstināja ar biedrības sniegto Dienas aprūpes centra pakalpojumu cilvēkiem ar smagiem un dziļiem garīga rakstura traucējumiem un aktuālākajām ikdienas darbā izmantotajām inovatīvajām metodēm. Puses pārrunāja aktuālākos ar deinstitucionalizācijas procesu saistītos jautājumus, kā arī turpmākās sadarbības iespējas.


 

LKNDz labās prakses prezentācija Rīgas pašvaldības sociālās sistēmas darbinieku konferencē

Atsaucoties uz Rīgas Domes Labklājības departamenta aicinājumam, biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja I.Šķestere 27. maijā piedalījās Rīgas pašvaldības sociālās sistēmas darbinieku konferencē “Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes” ar prezentāciju „Jauns Dienas aprūpes centra pakalpojums cilvēkiem ar smagiem un dziļiem garīga rakstura, kā arī kompleksiem funkcionāliem traucējumiem – darba metodes, taktika un izaicinājumi”. Konferencē piedalījās vairāk kā 430 dalībnieki no 18 Latvijas pilsētām. Prezentācijas laikā tika uzvērts, ka dienas aprūpes centra galvenais uzsvars ir uz klientu spēju attīstību un jēgpilnu ikdienas aktivitāšu nodrošināšanu klientiem.
 

LKNDz un RD Labklājības departamenta delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte Vācijā

No 2016.gada 16. līdz 20.maijam biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” un Rīgas Domes Labklājības departamenta pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja LKNDz sadarbības organizāciju IB-Behindertenhilfe Vācijā. Vizītes laikā tās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar mājokļa nodrošinājuma un nodarbinātības pakalpojumiem cilvēkiem ar dažāda smaguma pakāpju intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām, kā arī gūt informāciju par pakalpojuma organizatoriskajiem aspektiem un finansējuma modeļiem. vizītes laikā Latvijas delegācijai bija iespēja tikties ar organizācijas IB-Behindertenhilfe vadošajiem darbiniekiem.


 
»lasīt vairāk

Biedrības viedoklis par Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par asistentu pakalpojumu

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ir iepazinusies ar Valsts kontroles lietderības revīzijas ziņojumu „Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāte”. Pilnībā atzīstot nepieciešamību izvērtēt pakalpojuma nodrošināšanas efektivitāti, vēlamies vērst uzmanību uz vairākiem revīzijas ziņojumā ietvertajiem aspektiem. Vēlamies uzsvērt ģimeņu, kuras ikdienā rūpējas par cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem lielo ieguldījumu, lai nodrošinātu iespējami labāku dzīves kvalitāti saviem tuviniekiem apstākļos, kad nav pieejams pietiekams pakalpojumu klāsts un apjoms. Vienlaikus uzskatam, ka izmaiņas asistenta pakalpojuma nodrošinājumā var veikt tad, ja ir nodrošināta kvalitatīva alternatīva.  Aicinām iepazīties ar biedrības viedokli.


 

Tikšanās ar Labklājības ministrijas Valsts sekretāri I.Jaunzemes k-dzi

12.04.2016. LKNDz un citas cilvēku ar invaliditāti intereses aizstāvošās organizācijas tikās ar Labklājības ministrijas Valsts sekretāri I.Jaunzemes k-dzi, lai apspriestu plānoto komunikācijas stratēģijas īstenošanu saistībā ar valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. LKNDz pārstāvji apliecināja gatavību iesaistīties plānotajās aktivitātēs, vienlaikus uzsverot, ka sabiedrības attieksmes maiņu var panākt ar ilgstošu un regulāru darbu, bet kampaņa var dot vairāk informatīvu pienesumu.


 
»lasīt vairāk

Nodrošinām prakses iespējas sociālās jomas studentiem no Vācijas

No 18.marta līdz 08.aprīlim biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” nodrošināja prakses vietas 4 sociālā darba studentēm no Vācijas. Prakse tika īstenotas biedrības Dienas aprūpes centrā cilvēkiem ar smagiem un dziļiem garīga rakstura traucējumiem un tika organizēta sadarbībā ar Robert-Kuemmert-Akademie. Prakses laikā Vācijas studentēm bija iespēja iepazīt uz habilitāciju vērsta  pakalpojuma cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem izmantotās darba metodes. Vācijas studentes īpaši atzinīgi novērtēja  uz klientu kognitīvo attīstību vērstās darba metodes, kā arī nodarbinātības prasmju attīstību klientiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem dienas centra sveču darbnīcā. Prakses noslēgumā, veicot tās izvērtēšanu, gan no praktikantu, gan prakses vadītāju puses tika dots augstākais novērtējums.


 

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcas “Atelpas brīža” pakalpojuma speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Gaiļezera novietnē ir atklātas jaunas telpas bērniem ar īpašām vajadzībām, kurās tiek sniegts pakalpojums “Atelpas brīdis”. 10.03.2016. biedrībā “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pieredzes apmaiņas vizītē viesojās “Atelpas brīža” pakalpojuma speciālisti, lai iepazītu LKNDz pieredzi sociālo pakalpojuma nodrošināšanā cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura un kompleksiem funkcionāliem traucējumiem. LKNDz speciālisti iepazīstināja viesus ar ikdienas darbā izmantotajām metodēm un pakalpojuma struktūru.


 

Uppsalas (Zviedrija) universitātes un organizācijas “Star of Hope International” pārstāvju vizīte

4.03.2016. biedrībā “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” viesojās Margareta Jennische, Upsalas (Zviedrija) universitātes profesore logopēdijas jomā, eksperts Bliss simbolu valodas lietošanā un organizācijas “Star of Hope International” viceprezidente Inger Lilja, kura biedrības speciālistiem regulāri sniedz nozīmīgu metodisko atbalstu. Viesi iepazinās ar biedrības sniegto Dienas aprūpes centra pakalpojumu un apsprieda turpmākās sadarbības iespējas ar biedrību.


 
»lasīt vairāk
 
E-līdzdalības platforma
Sociālie pakalpojumi
Anketa sociālo pakalpojumu izvērtējumam
Nejaušs foto
AktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaCēsis 2011Cēsis 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Sigulda 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Kapacitātes stiprināšanaDzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģijaNPBCWRNPBCWRNPBCWRNPBCWRSVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCANEWSCATNEWSCAT
Jautājums:
Kāds ir Tavs viedoklis par valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu?
Atbildēt!
 
Šī mājas lapa ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde MB Studija. »