lat eng rus
Piektdiena, 26. aprīlis, vārda dienas svin: Alīna, Sandris, Rūsiņš

 

Par mumsAktualitātes
Aptaujas
Kontakti
IespējasVakances
Neatkarīga dzīve
Projekti
Darbība EASPD
IB-Behindertenhilfe
ECC sertifikāts
Informatīvie resursi
Grupu dzīvokļi
Dienas centrs
SVEČU DARBNĪCA
Pārejas posms
Fotogalerija
Privātuma politika
Ieeja biedriem:
 

Neatkarīga dzīve sabiedrībā un deinstitucionalizācijas process – mīti un realitāte

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” (LKNDz) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO darbības atbalsta programma” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” ietvaros organizē projekta noslēguma pasākumu  „Neatkarīga dzīve sabiedrībā un deinstitucionalizācijas process – mīti un realitāte.”, kas notiks 2015. gada 23.novembrī plkst. 13.00 – 17.00, viesnīcas „Avalon” telpās,   13.janvāra ielā 19.


 
»lasīt vairāk

LKNDz piedalās EASPD konferencē “Ceļā uz iekļaujošu izglītību”

No 23.-24.10. Biedrības „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes locekle Tamāra Vahļina un dalīborganizācijas biedrības “Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina piedalījās Eiropas sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācijas konferencē par iekļaujošas izglītības ieviešanu izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Iekļaujošās izglītības programmas ir plānots ieviest līdz 2020. gadam visās Eiropas Savienības valstīs. Konferences laikā bija iespēja iepazīties ar dažādu valstu labās prakses piemēriem. Konferences laikā iesāktais darbs un diskusijas tiks turpinātas 2016. gada aprīlī, Moldovā, kur notiks EASPD kārtējā konference, kuras tēma – Agrīnā intervence.


 
»lasīt vairāk

LKNDz papildina sociālās politikas ietekmēšanas prasmes ESPD mācībās Zalcburgā

No 21.- 23.10.2015 Latvijas Kustības par neatkarīgu Dzīvi valdes locekle Tamāra Vahļina un  dalīborganizācijas – biedrības “Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina piedalījās Eiropas sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācijas (EASPD) mācībās par sociālās politikas veidošanu. Mācības tika organizētas projekta D-Lot ietvaros, kura īstenošanā ir iesaistījusies arī biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.

Mācībās piedalījās 15 valstu pārstāvji.


 
»lasīt vairāk

Vizīte pie sadarbības partneriem IB-Behindertenhilfe Vācijā

No 12.10.līdz 16.10.2015. LKNDz delegācija viesojās pie sadarbības partneriem IB-Behindertenhilfe Vācijā, lai turpinātu iepazīties ar Vācijas kolēģu sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī turpinātu apgūt dažādas metodikas darbā ar cilvēkiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Ņemot vērā, ka Latvijā nepietiekama uzmanība tiek vērsta uz grupu māju/dzīvokļu pakalpojumu attīstību personām ar smagiem un dziļiem garīga rakstura traucējumiem, LKNDz delegācija padziļināti analizēja tieši šāda pakalpojuma sniegšanas metodiku. Vizītes laikā īpaša uzmanība tika vērsta arī uz jautājamiem, kas saistīti ar sabiedriskajām attiecībām, kā arī uz nākotnes sadarbības perspektīvu iezīmēšanu.


 

Piedāvājam semināru „Darbs ar personām ar smagiem un dziļiem garīga rakstura traucējumiem”

LKNDz pieaugušo profesionālā pilnveides un tālākizglītības mācību iestāde interesentiem piedāvā semināru „Darbs ar personām ar smagiem un dziļiem garīga rakstura traucējumiem” (8 stundas). 02.10.2015. minētais seminārs pēc vienošanās ar „Jelgavas sociālo lietu pārvaldi” tika pasniegts Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālā darba speciālistiem. Seminārs tika īpaši pielāgots Jelgavas pilsētas vajadzībām, jo pilsētā tiek plānots attīstīt dienas aprūpes centru personām ar smagiem un dziļiem garīga rakstura traucējumiem. Jāuzsver, ka nepieciešamības gadījumā LKNDz speciālisti pielāgo seminārus konkrētu pasūtītāju vajadzībām.


 
»lasīt vairāk

Seminārs "Divi aktuāli jēdzieni: deinstitucionalizācija un sabiedrībā balstīti pakalpojumi. Kas būtu jāņem vērā pašvaldībām."

2015.gada 7.oktobrī LKNDz valdes priekšsēdētāja I.Šķestere un valdes locekle T.Vahļina pēc biedrības „Vecāki kopā” uzaicinājuma vadīja semināru "Divi aktuāli jēdzieni: deinstitucionalizācija un sabiedrībā balstīti pakalpojumi. Kas būtu jāņem vērā pašvaldībām." Seminārā piedalījās pašvaldību sociālo dienestu vadītāji un sociālie darbinieki darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, bāriņtiesu pārstāvji, sociālo pakalpojumu vadītāji un dažādu jomu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar personām ar funkcionāliem traucējumiem. Seminārā bija pārstāvētas Lielvārdes, Ogres, Ķeguma, Skrīveru, Lēdmanes u.c. pašvaldības.


 
»lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņas vizīte LKNDz pakalpojumos

19.jūlijā LKNDz Dienas aprūpes centra speciālisti uzņēma  pieredzes apmaiņas vizītē Jelgavas sociālās pārvaldes delegāciju. Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis bija iepazīties ar LKNDz Dienas aprūpes centra metodisko darbu. Vizītes laikā LKNDz pārstāvji sniedza vispusīgu ieskatu pakalpojuma izveides aspektos un izaicinājumos, kā arī īsumā iepazīstināja ar Dienas centra pakalpojuma nodrošināšanā izmantoto metodiku un tās praktisko pielietojumu. Puses vienojās, ka padziļinātākai pieredzes pārņemšanai LKNDz organizēs metodisko semināru. LKNDz patiesi priecājas par Jelgavas pilsētas interesi par Dienas centra cilvēkiem ar smagiem un dziļiem garīgas rakstura traucējumime izveidi pilsētā!

Popularizējam sabiedrībā balstītus pakalpojumus

15.jūlijā LKNDz pārstāvji  organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu, kura ietvaros VSAC Latgale filiāles Mēmele vadošais personāls un Neretas pašvaldības pārstāvji iepazinās ar biedrības sniegtajiem Dienas aprūpes centra personām ar smagaiem garīga rakstura traucējumiem un Grupu dzīvokļu personām ar garīga rakstura traucējumime pakalpojumiem. Pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja iepzīties gan ar pakalpojumu izveides aspektiem, gan kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas metodiku. Arī turpmāk interesentiem ir iespēja pieteikties pieredzes apmaiņas vizītēs, lai gūtu ieskatu sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidē un nodrošināšanā. Ja vēlaties apmeklēt biedrības sniegtos pakalpojumus, lūdzam sazināties ar valdes priekšsēdētāju Ingu Šķesteri (26176901, inga.skestere@lkndz.lv ).

Pieredzes apmaiņas vizīte AIAS Bologna Onlus

No 6.jūlija līdz 9.jūlijam  LKNDz  pakalpojuma bērnu/jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai speciālisti viesojās pie kolēģiem Itālijā, organizācijā AIAS Bologna Onlus, lai dalītos konsultatīvā pakalpojuma sniegšanas pieredzē. LKNDz speciālisti guva vispusīgu ieskatu konsultatīvā pakalpojuma sniegšanas metodikā un iepazīnās ar dažādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā var palīdzēt veicināt bērnu/jauniešu neatkarību un patstāvību. Par pieredzes apmaiņas vizītē gūto tiks sagatvots apraksts, kurš būs pieejams LKNDz mājas lapā.
 

Dalība kārtējā Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē

18.jūnijā Labklājības  ministrijā notika kārtējā Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde. LKNDz valdes priekšsēdētāja I.Šķestere sēdē pārstāvēja cilvēku ar invaliditāti intereses aizstāvošās nevalstiskās organizācijas. Sēdē tika skatīts Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai. I.Šķestere sēdes laikā uzsvēra, ka ir plānota nepietiekama nevalstiskā sektora iesaiste Deinstitucionalizācijas procesu plānošanā, sagatvošanā, īstenošanā un monitoringā. Diemžēl no sēdes dalībnieku puses tika noraidīta nevalstiskā sektora vēlme aktīvāk līdzdarboties procesos, uzsverot, ka cilvēku ar invaliditāti intereses aiztāvošām organizācijām ir atvēlēta pakalpojumu sniedzēju loma. Uzskatām, ka šāda pieeja rada būtiskus riskus Deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai Latvijā pēc būtības.
 
E-līdzdalības platforma
Sociālie pakalpojumi
Anketa sociālo pakalpojumu izvērtējumam
Nejaušs foto
AktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaCēsis 2011Cēsis 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Sigulda 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Kapacitātes stiprināšanaDzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģijaNPBCWRNPBCWRNPBCWRNPBCWRSVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCANEWSCATNEWSCAT
Jautājums:
Kāds ir Tavs viedoklis par valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu?
Atbildēt!
 
Šī mājas lapa ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde MB Studija. »