lat eng rus
Trešdiena, 19. jūnijs, vārda dienas svin: Viktors, Nils

 

Par mumsAktualitātes
Aptaujas
Kontakti
IespējasVakances
Neatkarīga dzīve
Projekti
Darbība EASPD
IB-Behindertenhilfe
ECC sertifikāts
Informatīvie resursi
Grupu dzīvokļi
Dienas centrs
SVEČU DARBNĪCA
Pārejas posms
Fotogalerija
Privātuma politika
Ieeja biedriem:
 

Popularizējam sabiedrībā balstītus pakalpojumus

15.jūlijā LKNDz pārstāvji  organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu, kura ietvaros VSAC Latgale filiāles Mēmele vadošais personāls un Neretas pašvaldības pārstāvji iepazinās ar biedrības sniegtajiem Dienas aprūpes centra personām ar smagaiem garīga rakstura traucējumiem un Grupu dzīvokļu personām ar garīga rakstura traucējumime pakalpojumiem. Pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja iepzīties gan ar pakalpojumu izveides aspektiem, gan kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas metodiku. Arī turpmāk interesentiem ir iespēja pieteikties pieredzes apmaiņas vizītēs, lai gūtu ieskatu sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidē un nodrošināšanā. Ja vēlaties apmeklēt biedrības sniegtos pakalpojumus, lūdzam sazināties ar valdes priekšsēdētāju Ingu Šķesteri (26176901, inga.skestere@lkndz.lv ).

Pieredzes apmaiņas vizīte AIAS Bologna Onlus

No 6.jūlija līdz 9.jūlijam  LKNDz  pakalpojuma bērnu/jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai speciālisti viesojās pie kolēģiem Itālijā, organizācijā AIAS Bologna Onlus, lai dalītos konsultatīvā pakalpojuma sniegšanas pieredzē. LKNDz speciālisti guva vispusīgu ieskatu konsultatīvā pakalpojuma sniegšanas metodikā un iepazīnās ar dažādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā var palīdzēt veicināt bērnu/jauniešu neatkarību un patstāvību. Par pieredzes apmaiņas vizītē gūto tiks sagatvots apraksts, kurš būs pieejams LKNDz mājas lapā.
 

Dalība kārtējā Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē

18.jūnijā Labklājības  ministrijā notika kārtējā Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde. LKNDz valdes priekšsēdētāja I.Šķestere sēdē pārstāvēja cilvēku ar invaliditāti intereses aizstāvošās nevalstiskās organizācijas. Sēdē tika skatīts Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai. I.Šķestere sēdes laikā uzsvēra, ka ir plānota nepietiekama nevalstiskā sektora iesaiste Deinstitucionalizācijas procesu plānošanā, sagatvošanā, īstenošanā un monitoringā. Diemžēl no sēdes dalībnieku puses tika noraidīta nevalstiskā sektora vēlme aktīvāk līdzdarboties procesos, uzsverot, ka cilvēku ar invaliditāti intereses aiztāvošām organizācijām ir atvēlēta pakalpojumu sniedzēju loma. Uzskatām, ka šāda pieeja rada būtiskus riskus Deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai Latvijā pēc būtības.

Eiropas semestris Latvijā

 LKNDz sadarbībā ar EASPD (Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācija) 17.jūnijā organizē kapacitātes celšanas pasākumu nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības jomā.  Kapacitātes celšanas pasākuma mērķis pirmkārt ir iepazīstināt pasākuma dalībniekus ar Eiropas semestri un detalizēti skaidrot, kas ir Eiropas semestris un kāpēc tas ir tik svarīgs organizācijām, kuras sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī skaidrot kādas ir iespējas ņemt dalību Eiropas semestrī.
 
»lasīt vairāk

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē konference Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politikas attīstība Eiropā.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 15. jūnijā norisinājās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē konference Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politikas attīstība Eiropā.
Konfernencē LKNDz pārstāvēja valdes priekšsēdētāja I.Šķestere, valdes locekle T.Vahļina un LKNDz biedrs E.Paičs.
Konferencē tika uzsvērtas visu cilvēku tiesības dzīvot sabiedrībā. LKNDz patiesi cer, ka konferences laikā skaidri paustie viedokļi kalpos par nozīmīgu motivātoru Deinstitucionalizācijas procesa patiesai īstenošanai Latvijā, nodrošinot, ka ikvienam cilvēkam tiek dota izvēles iespējas pieņemt lēmumus par savu dzīvi un tiek dota iespēja dzīvot sabiedrībā.
Konferences prezentācijas ir pieejamas interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/news/id/6559.
 


 
»lasīt vairāk

LKNDz Dienas aprūpes centru darba vizītē apmeklē Vācijas organizācijas IB-Behindertenhilfe pārstāvji

No 21.04. līdz 23.04. biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” izveidoto un Rīgas pašvaldības un Valsts finansēto Dienas aprūpes centru cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura un kompleksiem funkcionāliem traucējumiem darba vizītē apmeklēs Vācijas organizācijas IB-Behindertenhilfe pārstāvji, lai turpinātu sniegt metodisku atbalstu kvalitatīva dienas aktivitāšu pakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem.


 
»lasīt vairāk

Aicinām pieteikt dalību Zemgales reģiona forumā

  Aicinām ikvienu interesentu, īpaši ģimenes, kuras ikdienā rūpējas par cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem uz Zemgales reģiona IEDZĪVOTĀJU FORUMU 17. aprīlī laikā no plkst.11.00, Jelgavā, „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā”, Svētes ielā 33, Mazajā konferenču zālē. 
Interesentus lūdzam apstiprināt savu dalību Forumā: e-pasts: inga.skestere@lkndz.lv  vai mob. tālr. 26176901.

 

»lasīt vairāk

Dalība Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ārkārtas sēdē

25.03.2015. valdes priekšsēdētāja I.Šķestere piedalās Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejas (EESLK)  III grupas ārkārtas sanāksmes sēdē – Ekonomikas izaugsme un sociāla attīstība pilsētās un laukos. Sanāksmē uzstājas vairāki augsta līmeņa runātāji, kā Andris Piebalgs, bijušais ES komisārs, Prezidenta padomnieks, Sergejs Kruks, Rīgas Stradiņa universitātes profesors. Sēdes darba kārtība ir sadalīta trīs sesijās: Atbalsts lauku un reģionu attīstībai. Dzīves kvalitātes paaugstināšanā vietējā līmenī; Pārmaiņu laiki – pilsoniskās sabiedrības devums Latvijas attīstībai un labklājībai; Instrumenti izmaiņām – paziņojums par nacionālajām un Eiropas problēmām.


 

Dalība LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē

2015.gada 11.februārī LKNDz valdes priekšsēdētāja I.Šķestere un valdes locekle T.Vahļina piedalījās LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kura bija veltīta deinstitucionalizācijas jautājumam Latvijā. Sēdes laikā LKNDz pauda pilnīgu atbalstu deinstitucionalizācijas procesiem Latvijā, vienlaikus uzsverot, ka mums visiem kopā būs jāīsteno pietiekami ilgs un sarežģīts process. No LKNDz puses tika uzsvērts, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš tieši prevencijas darbam, lai cilvēki ar invaliditāti, kuri dzīvo sabiedrībā, nenokļūtu aprūpes institūcijās. Primāri ir jāattīsta sabiedrībā balstīti pakalpojumi, pietiekamā apjomā un ar pietiekamu spektru, lai katrs cilvēks varētu saņemt savām vajadzībām atbilstošu pakalpojumu. Liela uzmanība ir jāpievērš pakalpojumu pēctecībai.

Dalība Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē

2015.gada 2.februārī Labklājības ministrijas telpās notika kārtējā Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde, kuras darba kārtībā bija iekļauta diskusija par izstrādāto deinstitucionalizācijas ieviešanas modeli. Ņemot vērā, ka modelis vēl nav saskaņots starp izstrādātājiem un Labklājības ministriju, tā teksts nav publiski pieejams. LKNDz uzsvēra, ko piedāvātā teksta redakcija būtu uzskatāma par pirmo redakciju. LKNDz nesaskata piedāvātajā tekstā pietiekamu akcentu uz prevenciju nokļūšanai institucionālā aprūpē. Nepietiekama uzmanība ir pievērsta pakalpojumu pēctecībai. LKNDz uzsver, ka deinstitucionalizācija nevar būt divvirzienu process un tas būtu jāņem vērā izstrādājot Latvijas situācijai piemērotu deinstitucionalizācijas modeli.
 
E-līdzdalības platforma
Sociālie pakalpojumi
Anketa sociālo pakalpojumu izvērtējumam
Nejaušs foto
AktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaCēsis 2011Cēsis 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Sigulda 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Kapacitātes stiprināšanaDzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģijaNPBCWRNPBCWRNPBCWRNPBCWRSVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCANEWSCATNEWSCAT
Jautājums:
Kāds ir Tavs viedoklis par valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu?
Atbildēt!
 
Šī mājas lapa ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde MB Studija. »