lat eng rus
Sestdiena, 31. oktobris, vārda dienas svin: Valts, Rinalds, Rinalda

 

Par mumsAktualitātes
Kontakti
Iespējas
Ziedot
Neatkarīga dzīve
Projekti
Darbība EASPD
Aktualitātes
IB-Behindertenhilfe
ECC sertifikāts
Informatīvie resursi
Grupu dzīvokļi
Dienas centrs
SVEČU DARBNĪCA
Pārejas posms
Fotogalerija
Privātuma politika
Ieeja biedriem:
 

“Disability Leaders of Tomorrow (D-LoT)” projekta mācību moduļi pieejami latviešu valodā

  Projektu “Nākotnes līderi invaliditātes jomā” īsteno Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācija (EASPD) , sadarbībā ar 15 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Projekta mērķis ir spēcināt nevalstiskās organizācijas Austrumeiropā un Centrāleiropā, lai veicinātu paradigmas maiņu no medicīniskā modeļa uz cilvēktiesību modeli sociālo pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem ar invaliditāti, saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.  Viena no nozīmīgām projekta aktivitātēm ir zināšanu pārnese no valstīm, kur invaliditātes cilvēktiesību modelis tiek ikdienā īstenots. Projekta ietvaros ir izstrādāti 10 mācību moduļi, no kuriem 5 moduļus “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ir iztulkojusi latviešu valodā un tie ir pieejami mājas lapas sadaļā Informatīvie resursi.

Seminārs "Kā Eiropas Semestris var palīdzēt īstenot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām"

Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere 9.decembrī piedalījās Eiropas pakalpojumu sniedzēju cilvēkiem ar invaliditāti asociācija EASPD organizētā seminārā par to, kā Eiropas Semestris (ES) var palīdzēt īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (ANO CRPD). Seminārs tika organizēts, atsaucoties uz  Marianne Thyssen pozitīviem apgalvojumiem šajā saistībā. Semināra laikā Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji pauda izteikti pretrunīgus vēstījumi par to, vai ES būtu jāuzskata par līdzekli, lai īstenotu Konvenciju. EK ir neskaidrā nostāja ir uzskatāma par zaudētu iespēju izpildīt ES saistības cilvēktiesību jomā. Piedāvājam iepazīties ar EASPD preses relīzi.


 
»lasīt vairāk

LKNDz papildina sociālās politikas ietekmēšanas prasmes ESPD mācībās Zalcburgā.

No 21.- 23.10.2015 Latvijas Kustības par neatkarīgu Dzīvi valdes locekle Tamāra Vahļina un  dalīborganizācijas – biedrības “Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina piedalījās Eiropas sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācijas (EASPD) mācībās par sociālās politikas veidošanu. Mācības tika organizētas projekta D-Lot ietvaros, kura īstenošanā ir iesaistījusies arī biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.


 
»lasīt vairāk

“Disability Leaders of Tomorrow (D-LoT)” projekts

“Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” sadarbībā ar EASPD ir iesaistījusies jauna projekta īstenošanā.  " Disability Leaders of Tomorrow (D-LoT )” projekta mērķis ir paaugstināt pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju Centrālajā un Austrumeiropā kapacitāti. Projekta laikā tiks īstenota inovatīva mentoringa apmācības programma, kas tiks balstīta uz e-apmācības platformu (D-Lot platforma) un citiem klātienes mācību pasākumiem. Lai paplašinātu mācību programmas ietekmi, pieredzes pārņēmēji  atkārtos to (nododot tālāk citiem projektiem) un tiks izveidots pasniedzēju tīklojums (D-Lot absolventu tīklu).
 
»lasīt vairāk

Eiropas semestris Latvijā

 LKNDz sadarbībā ar EASPD (Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācija) 2015.gada 17.jūnijā organizēja kapacitātes celšanas pasākumu nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības jomā.  Kapacitātes celšanas pasākuma mērķis bija pirmkārt  iepazīstināt pasākuma dalībniekus ar Eiropas semestri un detalizēti skaidrot, kas ir Eiropas semestris un kāpēc tas ir tik svarīgs organizācijām, kuras sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī skaidrot kādas ir iespējas ņemt dalību Eiropas semestrī. Pasākumā piedalījās vairāk ko 20 sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēji. No EASPD puses pasākumā piedalījās EASDP vice-prezidente Kirsi Konala.
 
»lasīt vairāk

EASPD ikgadējā konference


7. un 8. maijā 2015. Horvātijas pilsētā Zadarā notiks ikgadējā EASPD konfernece, kurā pulcēsies vairāk kā 300 pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēji. Šīgada konferences tēma ir cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespējas. Kaut arī tiesības uz darbu ir vienas no pamattiesībām, tomēr joprojām lielam skaitam cilvēku ar invaliditāti nav iespējas šīs tiesības realizēt dzīvē. EASPD biedri konferencē diskutēs par aktuāliem jautājumime lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, attīstot un dažādojot nodarbinātības formas plašā spektrā. Kā viens no svarīgiem konferences jautājumiem ir EASPD nodarbinātības deklarācijas ieviešanas iespēju kopīga plānošana. No LKNDz konferencē piedalīsies valdes priekšsēdētāja I.Šķestere un valdes locekle T.Vahļina. Pēc konferences tiks sagatvots apkopojums, kurš būs pieejams mūsu mājas lapā., kā arī tika pabeigta EASPD nodarbinātības deklarācijas tulkošana. 

EASPD preses relīze par ziņojumu ANO

EASPD ir iesniegusi ANO ziņojumu, kurā ir apkopots pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju skatījums uz to, kādu progresu Eiropas Savienība ir panākusi ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ieviešanā dzīvē. Ziņojums uzsver, ka Eiropas invaliditātes stratēģijā ir nepietiekami atzīta atbalsta pakalpojumu loma, vienlaikus aicinot ES pieņemt “sociālo ieguldījumu pieeju”, pārskatīt tās līdzšinējo izpratni par pakalpojumiem, kā “izmaksām”.
»lasīt vairāk

Pakalpojumu sniedzēju forums

2014.gada 26.novembrī, Rīgā, biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" sadarbībā ar Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociāciju organizēja pirmo pakalpojumu sniedzēju forumu. Foruma mērķis bija pulcēt organizācijas, kuras Latvijā sniedz sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, lai apspriestu sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstības perspektīvu, uzsākot valstī mērķtiecīgu pāreju no institucionālās aprūpes, kā arī diskutētu par pakalpojumu sniedzēju sadarbības nozīmību šī procesa virzībā.
»lasīt vairāk

„Eiropas aprūpes sertifikāts” – 21.gs profesionālā pilnveide sociālās aprūpes jomā”

Noslēdzot divu gadu sadarbību Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektā „Nevis pacienti, bet pilsoņi ar tiesībām”, 2014.gada 2.oktobrī Ļubljanā projekta partneri tikās starptautiskā konferencē, lai apkopotu projekta īstenošanas laikā sasniegtos rezultātus un dalītos ar divu gadu laikā uzkrāto pieredzi. Projekta noslēguma konferencē piedalījās 120 dalībnieki no vairāk kā 18 Eiropas valstīm. Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar projekta īstenošanas laikā sasniegto – izstrādāto vienoto Eiropas mācību kursu primārās aprūpes sniedzējiem, kurš ir pielāgots nacionālai situācijai un tiek izmantots 15 valstīs. Paneļdiskusijas laikā Vācijas, Čehijas, Latvijas, Rumānijas, Nīderlandes un Kipras pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar daudzveidīgām iespējām, kā nacionālā līmenī var izmantot izstrādāto mācību kursu un Eiropas aprūpes sertifikātu. No partneru puses tika uzsvērts, ka šīs dažādās izmantošanas iespējas ir uzskatāmas par ECC stipro pusi.
»lasīt vairāk

Deinstitucionalizācijas ceļvedis

Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācija ir viena no deinstitucionalizācijas procesa aktīvākajām veicinātājām Eiropā. Tāpēc EASPD Valde sadarbībā ar dalīborganizācijām ir izstrādājusi un apstiprinājusi pozīcijas dokumentu "Deinstitucionalizācijas ceļvedis". Tā kā deinstitucionalizācijas process ir aktualizēts arī Latvijā, piedāvājam iespēju iepazīties ar šī nozīmīgā dokumenta tulkojumu latviešu valodā. Deinstitucionalizācijas ceļvedis.
 
«« iepriekšējā 1 2 nākošā »»
 
E-līdzdalības platforma
Sociālie pakalpojumi
Anketa sociālo pakalpojumu izvērtējumam
Nejaušs foto
AktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaCēsis 2011Cēsis 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Sigulda 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Kapacitātes stiprināšanaDzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģijaNPBCWRNPBCWRNPBCWRNPBCWRSVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCANEWSCATNEWSCAT
Jautājums:
Kāds ir Tavs viedoklis par valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu?
Atbildēt!
 
Šī mājas lapa ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde MB Studija. »