Šī lapa ir izdrukāta no LKNDZ.lv
http://lkndz.lv/lv/?s=1377160618&fu=read&id=255
ziņa publicēta 04.03.2014

Projekta partneru tikšanās Čehijas Republikā

26 – 28.februārī projekta partneri un ECC jaunās dalībvalstis tikās  Uherske Hradiste, Čehijas Republikā, lai izvērtētu projekta īstenošanas gaitu un sasniegtos rezultātus. Tikšanās laikā projekta partneriem no 16 valstīm pievienojās 3 jaunu ECC dalībvalstu – Francijas, Grieķijas, Nīderlandes, pārstāvji. Līdz ar jauno partneru pievienošanos ECC šobrīd ir pieejams jau 21 Eiropas valstī.


 

Tikšanās laikā projekta partneri apsprieda Eiropas vienotās mācību programmas primārās aprūpes sniedzējiem pilotkursu īstenošanu gaitu. Mācību programma ir iztulkota un adaptēta visās 16 projekta dalībvalstīs, kā arī visās valstīs ir notikuši pilot mācību kursi. Latvijas pieredze tika uzskatīta kā īpaša , jo Latvija ir vienīgā projekta dalībvalsts, kur viens no mācību kursiem tika pasniegts tieši ilgstošas sociālās aprūpes institūciju personālam. Latvijas pārstāvis uzsvēra, ka mācību kursa norises gaita apliecināja, ka aprūpes personāls ir atvērts jaunām zināšanām un būtu gatavs pārmaiņām, kas ir svarīgas pakāpeniskai pārejai uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem.

Tikšanās laikā tika analizēti Inovācijas ieviešanas izpētes rezultāti. Inovācijas ieviešanas izpētes anketu izstrādāja „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”. Visi projekta partneri ir aizpildījuši anketu un anketas rezultāti tiks izmantoti konsolidēta ziņojuma izstrādei par mācību programmas inovatīviem aspektiem un to ietekmi uz valstu sociālo pakalpojumu sistēmām.

Projekta partneri tikšanās laikā strādāja pie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ECC eksāmenam un vienotajai mācību programmai, kas ir īpaši svarīgi ja sertifikāts un mācību programma ir vienlaikus pieejami tiek lielā skaitā dalībvalstu.

Tikšanās laikā partneri apmeklēja senioru ilgstošas sociālās aprūpes centru, kurā pakalpojums tiek sniegts vairāk kā 100 senioriem. Atzinīgi tika novērtēta sniegtā pakalpojuma kvalitāte un tas, ka pakalpojuma sniegšanā īpaša uzmanība tiek vērsta uz senioru aktīvu dzīves pozīciju.

 

  Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.