Šī lapa ir izdrukāta no LKNDZ.lv
http://lkndz.lv/lv/?s=1287658573&fu=read&id=386
ziņa publicēta 15.08.2018

Atbalsta konsultatīvais pakalpojums pārejas posmam no izglītības uz nodarbinātību


 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" ir uzsākusi projekta "Atbalsta konsultatīvais pakalpojums pārejas posmam no izglītības uz nodarbinātību" īstenošanu.


Projekta mērķis ir metodiski izstrādāt un aprobēt atbalsta konsultatīvo pakalpojumu jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, lai nodrošinātu veiksmīgu pārejas posmu no izglītības vides uz nodarbinātības vidi. Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināts pakalpojums  30 jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri apgūst vispārējo izglītību speciālās izglītības iestādēs.

‍Projekts tiek īstenots laika posmā no 2018.gada 4.jūlija līdz 2018.gada 30.novembrim. 

‍Projektu finansē Labklājības ministrija no Valsts budžeta līdzekļiem programmas 'Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018.gadā".

 lm logo