Šī lapa ir izdrukāta no LKNDZ.lv
http://lkndz.lv/lv/?s=1287658573&fu=read&id=397
ziņa publicēta 12.01.2019

Darbs pie metodikas izstrādes

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” sadarbībā ar  biedrību „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda”” turpina darbu pie metodikas izstrādes darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)  un īsteno klātienes sociālo darbinieku apmācību. Aktivitāte tiek īstenota ar  Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros.