Šī lapa ir izdrukāta no LKNDZ.lv
http://lkndz.lv/lv/?s=1287658573&fu=read&id=414
ziņa publicēta 28.02.2020

Biedrības pilnsapulce

27.februārī sanāca biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pilnsapulce, kuras laikā atskatījāmies uz gada laikā paveikto un plānojām biedrības darbību 2020.gadā. Biedriem bija iespēja uzzināt par biedrības jaunāka pētījuma „Bērnu un jauniešu ar attīstības traucējumiem situācija Latvijā.” pirmajiem rezultātiem.