Šī lapa ir izdrukāta no LKNDZ.lv
http://lkndz.lv/lv/?s=1287658573&fu=read&id=407
ziņa publicēta 20.07.2019

Dzīves kvalitātes izvērtēšana ilgstošas sociālās aprūpes centros

Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi sadarbībā ar LR Tiesībsarga biroju ir veikusi dzīves kvalitātes izvērtēšanu Valsts ilgstošas sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālē "Ezerkrasti". Tiesībsarga biroja mājas lapā ir pieejamsziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu minētajā filiālē.

Tiesībsarga ziņojums pieejams : http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-zinojums-par-cilvektiesibu-nodrosinasanu-valsts-socialas-aprupes-centra-riga-filiale-ezerkrasti?fbclid=IwAR3QmCubRqGm_nUXIjk0ui09WBZv7YYH36ilWxCvfntn7kZ1OXijCWMMfWc